Lưu trữ Đơn hàng Đài Loan - Trang 2 trên 61 - Hợp tác quốc tế

18.000.000

Tuyển 35 lao động nam hàn kết cấu tại Cao Hùng – Đài Loan tháng 9/2020

Số lượng:
35
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200925
18.000.000

TUYỂN NAM CƠ KHÍ ĐI LÀM VIỆC TẠI KHU VỰC ĐẠI XÃ – CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 9/2020

Số lượng:
05
Nơi làm việc:
CAO HÙNG
Ngày tuyển:
20200925
18.000.000

TUYỂN NAM + NỮ LÀM ĐIỆN TỬ KHU VỰC NAM TỬ – CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 9/2020

Số lượng:
10
Nơi làm việc:
CAO HÙNG
Ngày tuyển:
20200925
18.000.000

TUYỂN NAM THAO TÁC MÁY CƠ KHÍ SANG CAO HÙNG – ĐÀI LOAN LÀM VIỆC THÁNG 9/2020

Số lượng:
05
Nơi làm việc:
CAO HÙNG
Ngày tuyển:
20200920
18.000.000

TUYỂN NAM + NỮ LÀM ĐIỆN TỬ KHU VỰC NAM TỬ – CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 6/2020

Số lượng:
10
Nơi làm việc:
CAO HÙNG
Ngày tuyển:
20200625
18.000.000

TUYỂN NAM CƠ KHÍ ĐI LÀM VIỆC TẠI KHU VỰC ĐẠI XÃ – CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 6/2020

Số lượng:
05
Nơi làm việc:
CAO HÙNG
Ngày tuyển:
20200625
18.000.000

TỔNG HỢP NHỮNG ĐƠN HÀNG ĐANG TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN LÀM VIỆC THÁNG 6-7/2020

Số lượng:
250
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200701
18.000.000

TUYỂN NAM LÀM CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT LẮP ĐÈN OTO KHU VỰC ĐÀI NAM THÁNG 05.2020

Số lượng:
08
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200528
18.000.000

TUYỂN NAM HÀN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH KHU VỰC ĐIỂU TÙNG – CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 5/2020

Số lượng:
20
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200530
18.000.000

TUYỂN NAM THAO TÁC MÁY CƠ KHÍ SANG ĐÀI LOAN LÀM VIỆC THÁNG 05/2020

Số lượng:
05
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200528
18.000.000

TUYỂN NỮ LÀM THỰC PHẨM KHU VỰC CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 05/2020

Số lượng:
06
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200526
18.000.000

TUYỂN NAM LÀM ĐÁ VIÊN KHU VỰC CAO HÙNG – ĐÀI LOAN THÁNG 05/2020

Số lượng:
08
Nơi làm việc:
ĐÀI LOAN
Ngày tuyển:
20200525

Đăng ký nhận tư vấn

Bạn chưa tìm được đơn hàng phù hợp? Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn bằng cách gửi thông tin liên hệ ngay bây giờ.